Tomoa Narasaki - Manuel Cornu - Anze Peharc
World Cup - Chongqing 2019
Foto © video screenshot